HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-31-08-2017-11-img1 Ảnh-31-08-2017-11-img0
Tin tức
Thứ tư, 21/08/2019 - 22:56

Danh sách cố vấn học tập khoa Hệ thống thông tin kinh tế

Lớp

Họ tên cố vấn học tập

CQ45/41.01

Hoàng Phương Thảo

CQ45/41.02

Nguyễn Lan Phương

CQ45/41.03

Nguyễn Tuấn Nam

CQ45/41.04

Hà Văn Sang

CQ46/41.01

Lại Thị Ngân

CQ46/41.02

Đồng Thị Ngọc Lan

CQ46/41.03

Hoàng Hữu Sơn

CQ46/41.04

Nguyễn Hữu Xuân Trường

CQ47/41.01

Nguyễn Đình Luyện

CQ47/41.02

Vũ Thị Tuyết Thanh

CQ47/41.03

Trần Thị Hoa Thơm

CQ47/41.04

Đinh Hải Phong

CQ48/41.01

Phan Phước Long

CQ48/41.02

Phạm Thái Huyền Trang

CQ48/41.03

Nguyễn Tuấn Nam

CQ48/41.04

Vũ Thị Tuyết Thanh

CQ49/41.01

Đào Đức Hoàng

CQ49/41.02

Nguyễn Sỹ Thiệu

CQ49/41.03

Hà Văn Sang

CQ49/41.04

Đào Minh Tâm

CQ50/41.01

Hoàng Hải Xanh

CQ50/41.02

Nguyễn Hữu Xuân Trường

CQ50/41.03

Hoàng Thị Thanh Liễu

CQ50/41.04

Hoàng Hữu Sơn

Hoàng Thị Thanh Liễu

CQ51/41.01

Đào Minh Tâm

CQ51/41.02

Hoàng Thị Vân Anh

CQ51/41.03

Hà Văn Sang

CQ51/41.04

Đồng Thị Ngọc Lan

CQ51/41.05

Đào Đức Hoàng

CQ51/41.06

Nguyễn Thị Hương

CQ52/41.01

Nguyễn Thế Anh

CQ52/41.02

Nguyễn Sỹ Thiệu

CQ52/41.03

Vũ Thị Tuyết Thanh

Đặng Thị Thu Thủy

Hoàng Vân Anh

CQ52/41.04

Nguyễn Thị Mai Phương

CQ53/41.01

Đào Minh Tâm

CQ53/41.02

Nguyễn Tuấn Nam

CQ53/41.03

Ngô Tiến Dũng

CQ53/41.04

Nguyễn Hồng Nhung

CQ54/41.01

Phạm Thái Huyền Trang

CQ54/41.02

Hoàng Thị Thanh Liễu

CQ54/41.03

Hoàng Hải Xanh

CQ54/41.04

Đồng Thị Ngọc Lan

CQ55/41.01

Đào Đức Hoàng

CQ55/41.02

Cao Minh Hạnh

CQ55/41.03

Nguyễn Thị Kim Oanh

CQ55/41.04

Nguyễn Hữu Xuân Trường

Số lần đọc: 6896
Trang 1/1