HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-31-08-2017-11-img1 Ảnh-31-08-2017-11-img0
Cơ cấu tổ chức
Thứ hai, 21/08/2017 - 23:21

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

1. Chi ủy khoa Hệ thống thông tin kinh tế (Nhiệm kỳ 2017-2020)

- Đ/c Phạm Minh Ngọc Hà, Bí thư chi bộ

- Đ/c Phan Phước Long, Phó bí thư chi bộ

- Đ/c Đinh Hải Phong - Chi ủy viên


2. Ban chủ nhiệm khoa:

- Ths. Phạm Minh Ngọc Hà, Phó trưởng khoa (Phụ trách)

- Ths. Phan Phước Long, Phó trưởng khoa


3. Hội đồng khoa học Khoa:

ThS. Phạm Minh Ngọc Hà:                                               Chủ tịch

ThS. Phan Phước Long:                                                    Thư ký

TS. Chu Văn Tuấn:                                                            Ủy viên

TS. Vũ Bá Anh:                                                                  Ủy viên

ThS. Hoàng Phương Thảo:                                                Ủy viên


4. Công đoàn Khoa

     - Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Tuấn Nam    (Bộ môn Tin học Cơ sở)

     - Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hữu Xuân Trường     (Bộ môn Tin học TCKT)

     - Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Mai Phương      (Bộ môn Thống kê và Phân tích dự báo)


5. Liên chi đoàn Khoa

     - Bí thư: đ/c Đào Minh Tâm      (Chi đoàn Giáo viên)

     - Phó Bí thư 1: đ/c Đào Đức Hoàng      (Chi đoàn Giáo viên)

     - Phó Bí thư 2: đ/c Trần Thị Xoan       (chi đoàn CQ53/41.04)


6. Lãnh đạo các bộ môn trong khoa:

6.1. Bộ môn Tin học cơ sở:

Trưởng Bộ môn:             ThS. Phạm Minh Ngọc Hà

Phó trưởng bộ môn:        ThS. Hoàng Phương Thảo

Phó trưởng bộ môn:        ThS. Nguyễn Tuấn Nam

6.2. Bộ môn Tin học - Tài chính kế toán:

Trưởng Bộ môn:             TS. Vũ Bá Anh

            Phó trưởng bộ môn:        ThS. Phan Phước Long

            Phó trưởng bộ môn:        TS. Hà Văn Sang

6.3. Bộ môn Thống kê & phân tích dự báo

Trưởng Bộ môn:             TS. Chu Văn Tuấn

            Phó trưởng bộ môn:        ThS. Đinh Hải Phong

 

Số lần đọc: 3806
Các bài đã đăng
Trang 1/1