HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-31-08-2017-11-img1 Ảnh-31-08-2017-11-img0
Nghiên cứu khoa học
Thứ ba, 19/09/2017 - 20:28

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Sinh viên “SINH VIÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

Khoa hệ thống thông tin kinh tế, Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học Sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lí với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” với các nội dung cụ thể sau:

1. Mục đích

- Tạo diễn đàn khoa học để sinh viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Tạo điều kiện để sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, trưng bày sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao trong tương lai và nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tạo điều kiện để sinh viên trưng bày, trình diễn các mô hình sáng tạo, giải pháp kỹ thuật phục vụ cuộc sống.

- Nhằm cung cấp các thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuẩn bị hành trang cần thiết và các kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên ngành hệ thống thông tin kinh tế, học viện tài chính

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo sẽ giúp sinh viên nhìn nhận rõ hơn về Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 và những tác động, thánh thức, thuận lợi tới ngành hệ thống thông tin quản lí..

 Các bài viết và sản phẩm nghiên cứu tập trung vào  các nội dung:

-        Các hiểu biết về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

+ Hiểu đúng về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cập nhật những kiến thức mới về 4.0

+ Dự báo đời sống xã hội tương lai trong kỷ nguyên 4.0.

+ Nắm được những tác động của 4.0 tới đời sống, kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội...

+ Hiểu được khả năng tác động của 4.0 tới nền kinh tế, doanh nghiệp và từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

……………….

-        Các vấn đề về CNTT với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

-        Các tác động của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 tới ngành HTTTQL

-        Các thuận lợi/khó khăn/yêu cầu của ngành HTTTQL khi triển khai/bắt nhịp Công nghiệp 4.0

-        ………………………..

3. Thời gian và địa điểm

+ Thời gian:

- Thời gian nhận sản phẩm nghiên cứu: hạn cuối vào ngày 31/12/2017

- Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiếnđầu tháng 3/2018

+ Địa điểm: Học viện tài chính

4. Thành phần tham dự Hội thảo:

- Toàn thể sinh viên của học viện tài chính;

- Các công chức viên chức, giảng viên trong học viện.

5. Quy định sản phẩm gửi tham dự Hội thảo

Bài viết bằng tiếng Việt được trình bày trên khổ giấy A4, bài viết theo khuôn dạng sau: Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 13, dãn dòng 1,2 line, Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm, Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.

Dung lượng bài viết: Không quá 06 trang A4.

Bài viết ghi rõ thông tin tác giả: Họ tên, lớp, địa chỉ liên lạc (Điện thoại và E-mail).

6. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Bài viết hội thảo xin vui lòng gửi về ban tổ chức đến hết ngày 31/12/2017 theo địa chỉ sau:

Khoa hệ thống thông tin kinh tế, Học viện Tài chính – Số 1 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 37520.294,  số lẻ 511;

Email: phanphuoclong@gmail.com

 
 
 
 

 

Số lần đọc: 3886
Các bài đã đăng