HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-31-08-2017-11-img1 Ảnh-31-08-2017-11-img0
Giới thiệu
Chủ nhật, 25/08/2019 - 9:53

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Học viện Tài chính
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Điện thoại: 02437.520.294 (Số máy lẻ: 511)

E-mail: KhoaHTTTKT@hvtc.edu.vn

Website: http://htttql.hvtc.edu.vn


Địa chỉ văn phòng khoa: Phòng 201, nhà D, Học Viện Tài chính (Số 58 Phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)


1. Lịch sử phát triển

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế (trực thuộc Học viện Tài chính) được thành lập theo quyết định số: 1237/QĐ-BTC ngày 16/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sự ra đời của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế là một đòi hỏi khách quan, tất yếu, kịp thời, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị không những đối với ngành Tài chính - Kế toán, mà cũng là một trong những định hướng phát triển chiến lược của Học viện trong thời kỳ xây dựng Học viện Tài chính trở thành một trung tâm đào tạo cán bộ ngành Tài chính - Ngân hàng trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

Ngày đầu thành lập, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế gồm 04 bộ môn: Bộ môn Tin học cơ sở; Bộ môn Tin học Tài chính kế toán, Bộ môn Thống kê & phân tích dự báo và bộ môn Kinh tế lượng. Năm 2012,  Học viện Tài chính quyết định điều chuyển bộ môn Kinh tế lượng sang khoa Cơ bản.

Hiện nay, khoa Hệ thống thông tin kinh tế gồm có 03 bộ môn:

* Bộ môn Tin học Cơ sở:

Bộ môn Tin học cơ sở được thành lập năm 1963 (với tiền thân là Trung tâm tin học trực thuộc trường đại học Tài chính Kế toán Hà Nội năm 1992, Bộ môn Tin học trực thuộc khoa Cơ bản của trường Đại học Tài chính kế toán Hà nội  năm 1996, từ 2003 đến nay trực thuộc khoa Hệ thống thông tin kinh tế của Học viện Tài chính). Hiện nay bộ môn có 09 giảng viên (08 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên kiêm chức).

Địa chỉ văn phòng bộ môn: Phòng 202, nhà D, Học Viện Tài chính (Số 58 Phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Nhiệm vụ giảng dạy các môn học (học phần):

1. Tin học đại cương

2. Toán rời rạc

3. Hệ điều hành

4. Kiến trúc máy tính

5. Mạng và truyền thông

6. Hệ thống thông tin quản lý

7. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Thành tích khen thưởng bậc cao nhất:  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

* Bộ môn Tin học – Tài chính Kế toán

Được thành lập năm 2003. Hiện nay, bộ môn Tin học – Tài chính Kế toán có 11 giảng viên (08 giảng viên cơ hữu, 03 giảng viên kiêm chức).

Địa chỉ văn phòng bộ môn: Tầng 1, nhà K, Học Viện Tài chính (Số 58 Phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Nhiệm vụ giảng dạy các môn học (học phần):

1. Tin học ứng dụng;

2. Internet và thương mại điện tử;

3. Cơ sở lập trình (HP1 – Lập trình cấu trúc, HP2 – Lập trình hướng đối tượng, HP3 – Lập trình mạng);

4. Phân tích, thiết kế và phát triển Hệ thống thông tin quản lý;

5. Cơ sở dữ liệu (HP1 – Lí thuyết về CSDL, HP2 – Quản trị CSDL Tài chính kế toán, HP3 – Quản trị CSDL phân tán);

Thành tích khen thưởng bậc cao nhất:  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

* Bộ môn Thống kê & phân tích dự báo

Được thành lập năm 2003 với tiền thân là bộ môn Thống kê thuộc Trường Đại học Tài chính- Kế toán Hà Nội. Từ năm 2003 đến nay, bộ môn Thống kê & phân tích dự báo thuộc Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế. Hiện nay, bộ môn Thống kê & phân tích dự báo có 16 giảng viên cơ hữu và 01 chuyên viên văn phòng khoa.

Địa chỉ văn phòng bộ môn: Tầng 2 , giảng đường A , Học Viện Tài chính (Số 58 Phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Nhiệm vụ giảng dạy các môn học (học phần):

1. Nguyên lí thống kê

2. Thống kê doanh nghiệp

3. Thống kê Tài chính

Thành tích khen thưởng bậc cao nhất:  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

2. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa

- Quản lý & Đào tạo sinh viên các chuyên ngành: Tin học – Tài chính Kế toán.

- Cung cấp, giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, bài giảng gốc, sách chuyên khảo về lĩnh vực đào tạo Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê & phân tích dự báo cho các đối tượng và ở các trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Triển khai nghiên cứu khoa học về Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê & Phân tích dự báo trong nước và quốc tế.

- Phổ biến, trao đổi tri thức khoa học về lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê & phân tích dự báo.

- Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê & phân tích dự báo.

3. Cơ cấu tổ chức của khoa:

* Chi ủy khoa Hệ thống thông tin kinh tế (Nhiệm kỳ 2017-2020)

- Đ/c Phạm Minh Ngọc Hà, Bí thư chi bộ

- Đ/c Phan Phước Long, Phó bí thư chi bộ

- Đ/c Đinh Hải Phong - Chi ủy viên

* Ban chủ nhiệm khoa:

- ThS. Phạm Minh Ngọc Hà, Phó trưởng khoa (Phụ trách)

- ThS. Phan Phước Long, Phó trưởng khoa

* Hội đồng khoa học Khoa:

ThS. Phạm Minh Ngọc Hà:                                               Chủ tịch HĐ

ThS. Phan Phước Long:                                                    Thư ký

TS. Chu Văn Tuấn:                                                            Ủy viên

TS. Vũ Bá Anh:                                                                  Ủy viên

ThS. Hoàng Phương Thảo:                                                Ủy viên

* Công đoàn Khoa:

     - Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Tuấn Nam  

     - Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hữu Xuân Trường

     - Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Mai Phương    

* Liên chi đoàn Khoa

     - Bí thư: Đ/c Đào Minh Tâm      (Chi đoàn Giáo viên)

     - Phó Bí thư: Đ/c Trần Thị Xoan       (Chi đoàn CQ53/41.04)

* Lãnh đạo các bộ môn trong khoa:

+ Bộ môn Tin học cơ sở:

Trưởng Bộ môn:             ThS. Phạm Minh Ngọc Hà

Phó trưởng bộ môn:        ThS. Hoàng Phương Thảo

Phó trưởng bộ môn:        ThS. Nguyễn Tuấn Nam

+ Bộ môn Tin học - Tài chính kế toán:

Trưởng Bộ môn:             TS. Vũ Bá Anh

Phó trưởng bộ môn:        ThS. Phan Phước Long

Phó trưởng bộ môn:        TS. Hà Văn Sang

+ Bộ môn Thống kê & phân tích dự báo

Trưởng Bộ môn:             TS. Chu Văn Tuấn

Phó trưởng bộ môn:        ThS. Đinh Hải Phong

4. Đội ngũ cán bộ, viên chức:

* Ban lãnh đạo:

  • Họ tên: Phạm Minh Ngọc Hà
  • Chức vụ: Bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa (Phụ trách  Khoa), Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở, Chủ tịch hội đồng khoa học khoa.
  • Học hàm, Học vị: Thạc sĩ
  • Điện thoại: 0913542148
  • Email: phamminhngocha@hvtc.edu.vn

 

  • Họ và tên: Phan Phước Long
  • Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa, Phó trưởng Bộ môn Tin học Tài chính Kế toán,  Giảng viên chính, Thư ký hội đồng khoa học khoa
  • Học hàm, Học vị: Thạc sĩ
  • Điện thoại: 0912573718
  • Email: phanphuoclong@hvtc.edu.vn

- Họ và tên: Chu Văn Tuấn

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Thống kê & Phân tích dự báo, Giảng viên chính, Ủy viên hội đồng khoa học khoa

- Học hàm, Học vị: Tiến sĩ

- Điện thoại: 0913589289

- Email: chuvantuan@hvtc.edu.vn

 

- Họ và tên: Vũ Bá Anh

- Chức vụ: Trưởng bộ môn Tin học Tài chính kế toán, Giảng viên chính, Ủy viên hội đồng khoa học khoa

- Học hàm, Học vị: Tiến sĩ

- Điện thoại: 091.323.9292

- Địa chỉ email: vubaanh@hvtc.edu.vn

Họ và tên: Đinh Thị Hải Phong

Chức vụ: Chi ủy viên, Phó trưởng Bộ môn Thống kê & PTDB, Giảng viên chính

Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0982.214.032

Email: dinhhaiphong@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Hoàng Phương Thảo

- Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở, Giảng viên chính, Ủy viên hội đồng khoa học khoa

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0913223593

- Email: hoangphuongthao@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam

- Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở, Chủ tịch công đoàn khoa

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0912599433

- Email: nguyentuannam@hvtc.edu.vn

- Họ và tên: Hà Văn Sang

- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, Giảng viên chính

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ

- Số điện thoại: 098.216.5568

- Địa chỉ email: sanghv@hvtc.edu.vn

 

* Đội ngũ nhân sự:

- Họ tên: Trần Xuân  Hải

- Chức vụ: Giảng viên cao cấp

- Học hàm, Học vị: PGS, Tiến sĩ, NGND

- Điện thoại: 0913.222.002

- Email: txh@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Phạm Thị Kim Vân

- Chức vụ: Giảng viên cao cấp

- Học hàm, Học vị: PGS, Tiến sĩ, NGND

- Điện thoại: 0913.575.305

- Email: phamkimvan@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Hoàng Vân Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0948208868

- Email: hoangvananh@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Thế  Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Tiến sĩ

- Điện thoại: 0979.158.645

- Email: nguyentheanh@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Ngô Tiến Dũng

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Tiến sĩ

- Điện thoại: 0962.292.576

- Email: ngotiendung@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Giang

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0912.594.093

- Email: giangnt@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Cao Minh Hạnh

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0904.944.318

- Email: caominhhanh@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Trần Thị Hương

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 097.440.5903

- Email: tranthihuong@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Đồng Thị Ngọc Lan

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 090.401.8705

- Email: dongngoclan@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Lê Thị Liên

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0989.591.299

- Email: lethilien@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Trần Thị Phương Liên

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0904.290.793

- Email:tranphuonglien@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Hoàng Thị Thanh  Liễu

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0975676789

- Email: lieutt@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Hồng  Nhung

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0915.353.573

- Email: nguyenhongnhung@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0975.043.326

- Email: nguyenkimoanh@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Phạm Thị  Phúc

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0344443330

- Email: phuct79@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Lan Phương

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0982.888.025

- Email: nguyenlanphuong@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Thị Mai  Phương

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0968.982.858

- Email: nguyenmaiphuong@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Hoàng Hữu Sơn

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0936454050

- Email: Sonhh@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Đào Minh  Tâm

- Chức vụ: Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn khoa.

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0982888899

- Email: daominhtam@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Phạm Thị Tiểu  Thanh

- Chức vụ: Giảng viên chính

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 0988.509.082

- Email: phamtieuthanh@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Sĩ Thiệu

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 098.756.7379

- Email: thieuns@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Trần Thị Hoa Thơm

- Chức vụ: Giảng viên chính

- Học hàm, Học vị: Tiến sĩ

- Điện thoại: 0988.770.838

- Email: tranhoathom@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Đặng Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Cán bộ

- Học hàm, Học vị: Cử nhân

- Điện thoại: 0988.010.755

- Email: dangthuthuy@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Nguyễn Hữu Xuân Trường

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Tiến sĩ

- Điện thoại: 098.223.9982

- Email: truongnhx@hvtc.edu.vn

- Họ tên: Hoàng Hải  Xanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ

- Điện thoại: 098.453.7311

- Email: hoanghaixanh@hvtc.edu.vn

 

Trong tổng số 33 cán bộ và viên chức trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế, có:

- 25 đảng viên;

- 02 Nhà giáo nhân dân;

- 02 Phó giáo sư;

- 02 Giảng viên cao cấp;

- 08 Giảng viên chính;

- 09 Tiến sĩ;

- 03 Nghiên cứu sinh;

- 23 Thạc sĩ;

- 01 Cử nhân;

Ngoài ra: Khoa có thêm 04 đồng chí cán bộ quản lý kiêm chức giảng viên, tham gia giảng dạy một số môn học trong khoa.

5. Kết quả đào tạo:

Đến nay khoa Hệ thống thông tin kinh tế đã có hơn 1500 cử nhân chuyên ngành Tin học Tài chính kế toán tốt nghiệp (Tính từ khóa CQ41 đến CQ53). Trong đó có trên 96% sinh viên có việc làm ngày sau 01 năm tốt nghiệp.

6. Nghiên cứu khoa học:

- Chủ trì, tham gia nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Học viện và cấp khoa.

- Nhiều giảng viên trong Khoa là Chủ biên, Tác giả biên soạn nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, sách giáo khoa và sách giáo viên phục vụ đào tạo đại học và sau đại học.

- Hàng trăm bài báo, hội thảo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

7. Khen thưởng:

Có nhiều Bằng khen của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, của Bộ trưởng Bộ Tài chính nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, của Giám đốc Học viện Tài chính đối với các tập thể và các cá nhân trong khoa.

Thành tích khen thưởng bậc cao nhất của khoa:  Huân chương Lao động hạng III

8. Chuyên ngành đào tạo thuộc khoa quản lý:

Hiện nay, khoa Hệ thống thông tin kinh tế có nhiệm vụ quản lý các sinh viên chuyên ngành Tin học Tài chính kế toán (Mã chuyên ngành: 41) thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý (Mã ngành: 7340405).

* Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Tin học Tài chính kế toán:

- Trang bị các kiến thức chuyên sâu về lý luận và nghiệp vụ Hệ thống thông tin quản lý

- Phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và trau dồi phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp cho sinh viên để thực hiện có hiệu quả các nghiệp vụ Hệ thống thông tin quản lý.

* Vị trí việc làm của cử nhân Tin học Tài chính kế toán:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Tin học Tin học tài chính kế toán có thể đảm nhận công việc ở các vị trí sau:

- Tư vấn, triển khai hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp.

- Tư vấn, triển khai các hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) cho các doanh nghiệp.

- Phân tích hệ thống (System Analyst).

- Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)

- Phân tích dữ liệu (Data Analyst).

-  Phân tích trí tuệ doanh nghiệp (BI- Business Intelligence).

- Phát triển hệ thống.

- Phát triển phần mềm (Software Developer).

- Phát triển web.

- Kiểm định nghiệp vụ phần mềm.

- Quản trị hệ thống công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp.

- Quản trị Cơ sở dữ liệu (DB Administrator).

- Quản trị hệ thống Web, Thương mại điện tử (Web Admin).

- Cán bộ, chuyên viên Bộ phận thanh toán, kế toán, tài chính, ngân hàng tại phòng công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các vị trí liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, công nghệ thông tin.

- Cán bộ, giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

- Cán bộ, chuyên viên tại các tỉnh thành phố, các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Cán bộ, chuyên viên nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu về kinh tế và công nghệ thông tin.

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công cụ tin học ở các viện nghiên cứu và chuyển giao quy trình, công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử và các trường học.

* Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp đại học

- Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn trong nước và các cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Có khả năng tự học tập, cập nhật kiến thức mới phục vụ công việc chuyên môn.

* Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Hệ thống thông tin quản lý là ngành học về con người, tổ chức, kĩ thuật và mối quan hệ giữa các yếu tố này. Khi công nghệ càng phát triển thì nhu cầu nhân lực về lĩnh vực này càng gia tăng. Chuyên gia Hệ thống thông tin quản lý giúp doanh nghiệp nhận ra lợi ích tối đa từ việc đầu tư vào con người, thiết bị và quy trình nghiệp vụ. Nhiều người cho rằng Hệ thống thông tin quản lý liên quan đến lập trình nhiều hơn, nhưng thực tế chỉ là một phần nhỏ. Hệ thống thông tin quản lý tập trung vào phân tích dữ liệu, kết nối giữa các bên liên quan trong doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ thông tin, lãnh đạo, quản lý dự án, dịch vụ khách hàng, cũng như cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn. Chuyên ngành Tin học Tài chính Kế toán sẽ chú trọng đi sâu về lĩnh vực Tài chính Kế toán.

Ở các nước phát triển, sinh viên tốt nghiệp chương trình Hệ thống thông tin quản lý đều có mức lương khởi điểm khá cao và sự hài lòng với nghề nghiệp. Năm 2011, tại Hoa Kỳ, nghề Hệ thống thông tin quản lý có lương khởi điểm đứng thứ 15/144 nghề nghiệp, có sự thỏa mãn nghề nghiệp trong TOP 5 ngành nghề. Ở Việt nam hiện nay, tất cả các tổ chức, từ doanh nghiệp đến cơ quan chính phủ, bệnh viện, các tổ chức giáo dục… đều rất cần nguồn nhân lực ngành Hệ thống thông tin quản lý. Vì vậy, ngành Hệ thống thông tin quản lý tuy mới nhưng đầy triển vọng và vô cùng cần thiết để bổ sung nguồn nhân lực mới cho xã hội trong thời đại bùng nổ thông tin.

Sau một thời gian có kinh nghiệm làm việc, cử nhân chuyên ngành Tin học Tin học tài chính kế toán có thể phát triển tiếp lên các vị trí như:

+ Trưởng dự án phát triển Công nghệ thông tin.

+ Giám đốc điều hành.

+ Giám đốc marketing.

+ Chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp.

+ Kế toán trưởng.

+ Giám đốc doanh nghiệp

...

Số lần đọc: 15261
Trang 1/1